De zeven sacramenten

Les 5 van het thema 'Symbolen' handelt over de zeven sacramenten.
De kerk kent zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de eucharistie, het sacrament van de verzoening, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk. De eerste drie vormen de initiatiesacramenten waardoor iemand opgenomen wordt in de christengemeenschap. Natuurlijk zijn er nog meer momenten waarop Gods liefde ervaarbaar wordt. Maar de sacramenten nemen in dat geheel toch een bijzondere plaats in, omdat wij geloven dat God de mens op dat moment heel nabij komt. 

Wist je dat ...


Meer weten over de zeven sacramenten?
Een aanrader is het boek 'De zevensprong' van Kolet Janssen en Stijn Claes (Averbode, 2000).

 

 
Categorie: 4de Leerjaar - 4) Symbolen