Virtueel bezoek aan een kerk

Kerken zijn vaak heel hoog of op een hoge plaats gebouwd.
Zo tonen ze hoe groot (hoog) God wel is.
Hoe hoger de kerk is, hoe dichter je bij de hemel komt.

Een kerk heeft meestal de vorm van een kruis: het symbool van het christendom.
De meeste kerken zijn gericht naar het oosten. Daar komt de zon op.
Het oosten verwijst naar het licht, en dus naar God en naar de verrijzenis.

In een katholieke kerk vind je heel wat symbolen.
Wil je ze leren kennen?
Klik op de prent.

 
 
Categorie: 4de Leerjaar - 4) Symbolen