Zoveel symbolen in een kerk!

In les 4 van het thema 'Symbolen' maken we kennis met een negental symbolen die je in elke kerk vindt:

  1. het wijwatervat
  2. de kruisweg
  3. de doopvont
  4. het kruis
  5. de paaskaars
  6. het tabernakel
  7. het altaar
  8. beelden van heiligen en van Maria
  9. de biechtstoel

 

 
Categorie: 4de Leerjaar - 4) Symbolen