In de parochie Sint-Martinus (1ste leerjaar 't Kompas) vindt de eerste communie plaats in het eerste leerjaar.
Sinds 2017 vindt de communie plaats op de vijfde zondag na Pasen.
In 2020 zou dat op zondag 17 mei 2020 geweest zijn (aanvangsuur van de viering: 11.30u).
Maar omwille van de maatregelen n.a.v. COVID-19 is de eerste communie voor onze leerlingen uitgesteld tot zondag 20 september.
Nadere informatie volgt.
Inschrijven kan via de website van de parochie: www.parochieduffel.be/communie.
De eerste communie wordt inhoudelijk voorbereid in de godsdienstlessen op school.
Ook de liedjes worden ingeoefend in de godsdienstlessen.
Tijdens de laatste dagen voor de viering vinden er enkele repetities plaats tijdens de schooluren.
Voor meer informatie over de eerste communie in 't Kompas kan U terecht bij:
Diaken Rob Allaert, gsm 0483/52.10.43, e-mail rob@parochieduffel.be.


Enkele leuke communieliedjes die we in de vorige schooljaren hebben gezongen:

1) 'Ik kom naar je toe!'


2) 'Ik maakte foutjes'

3) 'De verhalen van de Heer'


4) 'Geef hen kracht ...'


5) 'Ik ben op weg'
 
6) 'Wat een fijne dag, hela, hola!'

7) 'Stap stap'