In de parochie Sint-Martinus ('t Kompas) vindt het vormsel plaats in het zesde leerjaar.
Voorafgaand aan het vormsel is er één jaar voorbereiding.
Het vormsel vindt plaats op de zesde paaszaterdag.
Dit schooljaar ging het vormsel normaal door zaterdag 8 mei 2021.
Omwille van de maatregelen n.a.v. COVID-19 is het vormsel uitgesteld tot na de zomervakantie.
Een exacte datum is op dit moment nog niet bekend.
De organisatie van het vormsel is in handen van de werkgroep vormselcatechese.
Zij organiseren het vormsel samen met de catechisten van de parochie van Sint-Franciscus (Mijlstraat, Duffel).
Voor meer informatie over het vormsel in de parochie Sint-Martinus kan U terecht bij:
Diaken Rob Allaert, gsm 0483/52.10.43, e-mail rob@parochieduffel.be, website: www.parochieduffel.be/vormsel.