In de parochie Sint-Martinus ('t Kompas) vindt het vormsel plaats in het zesde leerjaar.
Voorafgaand aan het vormsel is er één jaar voorbereiding.
Het vormsel vindt plaats op de zesde paaszaterdag.
Dit schooljaar ging het vormsel normaal door zaterdag 16 mei 2020, in twee vieringen: de eerste om 10.00u. en de tweede om 12.00u.
Omwille van de maatregelen n.a.v. COVID-19 is het vormsel uitgesteld tot zondag 4 oktober, in twee vieringen: om 09.00u. en om 11.00u.
De organisatie van het vormsel is in handen van de werkgroep vormselcatechese.
Zij organiseren het vormsel samen met de catechisten van de parochie van Sint-Franciscus (Mijlstraat, Duffel).
Voor meer informatie over het vormsel in de parochie Sint-Martinus kan U terecht bij:
Diaken Rob Allaert, gsm 0483/52.10.43, e-mail rob@parochieduffel.be, website: www.parochieduffel.be/vormsel.