In de parochie Sint-Martinus ('t Kompas) vindt het vormsel plaats in het zesde leerjaar.
Voorafgaand aan het vormsel is er één jaar voorbereiding.
Het vormsel vindt plaats op de zesde paaszaterdag.
Dit schooljaar is dat op zaterdag 16 mei 2020, in twee vieringen: de eerste om 10.00u. en de tweede om 12.00u.
De organisatie van het vormsel is in handen van de werkgroep vormselcatechese.
Zij organiseren het vormsel samen met de catechisten van de parochie van Sint-Franciscus (Mijlstraat, Duffel).
Voor meer informatie over het vormsel in de parochie Sint-Martinus kan U terecht bij:
Diaken Rob Allaert, gsm 0483/52.10.43, e-mail rob@parochieduffel.be, website: www.parochieduffel.be/vormsel.