Tijdens de godsdienstlessen volgen we het leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het lager onderwijs in Vlaanderen.

Dit leerplan is opgevat als kompas voor de leerkrachten rooms-katholieke godsdienst, opdat zij hun taak op een eigentijdse manier kunnen vervullen. Als ‘levensbeschouwelijk vak’ werkt het vak rooms-katholieke godsdienst samen met andere leergebieden of vakken en met de gehele werking van de school. Het leerplan is een bijdrage tot de realisatie van het opvoedingsproject van de basisscholen in Vlaanderen, die zich inzetten voor de vorming van de gehele persoonlijkheid van kinderen en hun groei als mens. Het wil kinderen helpen vormen in de levensbeschouwelijke en/of religieuze aspecten in hun leven. Hen gevoelig maken voor de positieve mogelijkheden in onze wereld en in de huidige tijdgeest, opdat ze kritische en weerbare volwassenen worden, die hun verantwoordelijkheid opnemen om de samenleving menswaardig en leefbaar te maken voor iedereen.

Het leerplan werd in 1999 door de Vlaamse bisschoppen goedgekeurd. Het werd in het jaar 2000 uitgegeven door uitgeverij Licap, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

Het leerplan kan je ook online raadplegen op:
www.kuleuven.be/thomas/page/basisonderwijs-leerplan-lager-onderwijs.

Achtergrondinformatie bij de lessen godsdienst kan je terugvinden op:
www.godsdienstonderwijs.be.