Het doopsel van Jezus

Johannes staat in de Jordaan. Dat is een rivier.
Kijk, daar is Jezus.
Jezus wil zich laten dopen. Hij stapt in de rivier.
Johannes doopt Jezus in het water.
Kijk, daar vliegt een duif boven het hoofd van Jezus.
Hij hoort een stem.
De stem zegt: "Jij bent Mijn lieve Zoon."Dit filmpje is afkomstig van de Kinderbijbelapp.

Welkom bij Jezus!

In de klas ontdekten we het Bijbelverhaal van Jezus en de kinderen.
In dit verhaal zegt Jezus:
"Van kinderen kunnen we nog heel wat leren!
Alleen wie zijn hart opent als een kind, kan echt bij God horen."

Als je op de prent hieronder klikt kan je het verhaal opnieuw (laten) lezen.
En doe zeker ook even de opdrachtjes die onder het verhaal staan.

Pagina's