De vier seizoenen

'De vier seizoenen' is een muziekstuk gemaakt door de Italiaanse componist Antonio Vivaldi.
Het heeft vier delen, elk voor een ander seizoen: lente, zomer, herfst en winter.
Vivaldi gebruikt violen en andere instrumenten om te laten horen hoe elk seizoen klinkt en voelt.
Bijvoorbeeld, in de lente hoor je vrolijke muziek die klinkt als zingende vogels.
In de klas toonden we een video van dit deel, de lente, die je hier kan herbekijken:


Als je zin hebt, kan je ook luisteren en kijken naar de andere jaargetijdes.
Hoe klinken deze?

De zomer:


De herfst:


De winter:


Meer info over dit muziekstuk vind je op www.nporadio4.nl/topstukken.

Jezus helpt Bartimeüs weer zien

Lang geleden leefde er in de stad Jericho een blinde man genaamd Bartimeüs.
Hij zat altijd aan de kant van de weg en vroeg om hulp.
Op een dag hoorde Bartimeüs veel mensen praten en lachen.
Hij vroeg: "Wat gebeurt er?"
Mensen zeiden: "Jezus, die wonderen doet, komt langs!"

Bartimeüs had over Jezus gehoord.
Hij geloofde dat Jezus hem kon helpen.
Dus begon hij te roepen: "Jezus, help mij alstublieft!"
Sommige mensen zeiden dat hij stil moest zijn, maar Bartimeüs riep nog harder.

Jezus hoorde hem en stopte.
Hij zei: "Breng hem hier."
Toen Bartimeüs bij Jezus was, vroeg Jezus: "Wat wil je dat Ik voor je doe?"
Bartimeüs antwoordde: "Ik wil graag zien."
Jezus zei: "Omdat je gelooft, zal je zien." En plotseling kon Bartimeüs weer zien!

Bartimeüs was zo blij en dankbaar.
Hij besloot Jezus overal te volgen.
 

Door het dak

Jezus was in een huis om te onderwijzen en te genezen.
Veel mensen wilden Hem zien!
Een paar mannen hadden een vriend die niet kon lopen.
Zij geloofden dat Jezus kon helpen.
Zij brachten hun vriend bij Jezus.
Maar voordat Jezus de man genas zei Hij iets dat iedereen verbaasde.

Bekijk dit verhaal in deze video afkomstig van de Kinderbijbelapp.

Pagina's