Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen.

Aswoensdag is de eerste dag van de vasten.
Het is een dag van ingetogenheid na drie dagen carnavalsfeest.
Sommige christenen gaan op Aswoensdag naar de kerk.
De priester tekent dan een askruisje op hun voorhoofd.
Hij zegt: "Gedenk dat je van stof bent en tot stof zult wederkeren."
Dat betekent dat je als mens niet oneindig lang leeft.
Je moet rekening houden met je eigen vergankelijkheid.
 


Tip: Op de website www.vrtnws.be vind je ook een leuk filmpje over Aswoensdag.

In het boek 'Waar woont God en 100 andere geloofsvragen' dat in 2004 uitgegeven werd door Uitgeverij Averbode lezen we:
"Aswoensdag is de woensdag na vastenavond en duidt het begin aan van de veertigdagentijd. Tot en met de dag ervoor wordt er nog voluit carnaval gevierd, maar vanaf dan begint de voorbereiding op Pasen. Alle gelovigen worden uitgenodigd om zich te bekeren en hun hart klaar te maken voor Jezus' verrijzenis.
Als teken daarvan maakt de priester een kruisje met as op het voorhoofd van ieder die dat wil. Enerzijds is het een teken dat wij allemaal sterfelijk zijn. De priester herinnert ons daar dan ook aan als hij zegt: 'Gedenk, o mens, dat je van stof bent en tot stof zult weerkeren.' Anderzijds is het ook een oproep om anders te gaan leven, meer volgens het Evangellie. Daarom zegt de priester soms ook: 'Bekeer je en geloof in het Evangelie.'.
Het askruisje wordt gemaakt met de as van de verbrande palmtakjes van het jaar voordien. Toen dienden ze om Jezus te eren en te loven bij zijn intrede in Jeruzalem. Intussen blijft van dat enthousiasme vaak maar weinig meer over. Het askruisje nodigt dan op zoek te gaan naar het vuur onder de as en naar de vreugde van het Evangelie, die vaak verstopt zit onder de zorgen van alledag. Als je met die ingesteldheid begint aan de veertigdagentijd, kan het maar moeilijk fout lopen. Goed begonnen is immers half gewonnen!"

Vanaf Aswoensdag bereiden we ons dus veertig dagen lang voor op het feest van Pasen.
Maar daarvoor mogen we nog een keer lekker gek doen. Inderdaad, met Carnaval!
Carnaval werd al gevierd voor het christendom ontstond.
Traditioneel duurt carnaval van zondag tot en met dinsdagavond.
Er wordt gefeest, gegeten en gedronken.
Kinderen en volwassenen verkleden zich en maken plezier.
In sommige dorpen of steden zijn er optochten en stoeten.
Op dinsdag om middernacht begint de Veertigdagentijd.
Dat is een tijd van inkeer en vasten.

Over Carnaval en enkele gelijkaardige feesten in andere levensbeschouwingen leer je meer in de onderstaande filmpjes.

1) De geschiedenis van Carnaval


2) Hoe is het eigenlijk om prins Carnaval te zijn?


3) Een carnavalsoptocht in Nederland


4) Kindercarnaval in Brazilië


5) Poerim, een joods feest bij het verhaal van Ester


6) Holi, het hindoe-nieuwjaar

7) Carnaval


8) Hoe is carnaval ontstaan?


Wist je dat ...

 • 'carne' vlees betekent? En dat 'vale' wil zeggen: vaarwel?
  Vroeger zeiden de mensen letterlijk vaarwel tegen vlees in de Veertigdagentijd.
  Ze aten 40 dagen lang geen of minder vlees; ze gingen vasten.
  Misschien heb jij al wel eens gehoord van de actie 'Dagen Zonder Vlees'?
  Die is duidelijk hierop geïnspireerd.
  Voel je je uitgedaagd?
 • oudere leerlingen ook de clipphanger over Carnaval kunnen bekijken?
  Daar wordt de oorsprong op een ludieke, humoristische wijze uitgelegd.


Leuke kleurplaten


Leuke links


Symbaloo
We verzamelden heel wat spelletjes over en rond Carnaval.
Veel plezier ermee!


Tip
In 2013 verscheen de Nederlandse kortfilm 'Alles mag' waarin Carnaval een centraal thema is.
De elfjarige Tygo (foto hieronder) houdt van Carnaval én van Lara.
Tijdens zijn spreekbeurt vertelt Tygo over de regels van Carnaval.
Of - beter gezegd - hij heeft het over het gebrek aan regels want tijdens Carnaval mag alles.
De rest ontdek je zelf als je klikt op de onderstaande prent.
Mogelijk zal er eerst nog een reclamefilmpje worden getoond.
Dat kan je jammer genoeg niet wegklikken.