Maria is de moeder van Jezus.
Doorheen het kerkelijk jaar wordt er op verschillende momenten aan Maria gedacht.
De belangrijkste Mariafeesten zijn:

 • 1 januari: feest van Maria, moeder van God
  Op de eerste dag van het jaar vieren christenen dat Maria de moeder van God is.
  Zij schonk het leven aan Jezus, die de christenen 'Zoon van God' noemen.
  In haar leven als moeder kende zij veel vreugde, maar ook veel verdriet.
   
 • 2 februari: Maria Lichtmis
  Veertig dagen na Kerstmis vieren christenen de opdracht van Jezus in de tempel.
  De oude Simeon neemt Jezus in zijn armen en zegt: "Dit is het Licht dat straalt voor alle volkeren!".
  Vandaar de naam 'Lichtmis' voor deze feestdag.

   
 • 25 maart: Maria Boodschap
  Op deze dag herdenken christenen hoe de engel Gabriël een bezoek brengt aan Maria.
  De engel vertelt haar dat ze zwanger zal worden.
  Negen maanden voor Kerstmis vraagt God: "Maria, wil je meewerken aan Mijn plan?".
  Zij antwoordt voluit: "Ja!".
   
 • 15 augustus: Maria-Tenhemelopneming
  Na haar dood is Maria opgenomen bij God, in Zijn heerlijkheid.
  Christenen kunnen tot haar bidden in moeilijke momenten.
  Zij is de Moeder van alle christenen.
  Zij is een voorbeeld en een steun voor vele mensen.
   
 • 8 september: De geboortedag van Maria
  De verjaardag van Maria wordt in de kerk herdacht op 8 september.


Wist je dat ...

 • een andere naam voor de maand mei Mariamaand is?
 • er bij jou in de buurt wellicht wel een Mariakapelletje is? Ga maar eens op zoek!
 • de moslims ook geloven dat Maria de moeder van Jezus is? Zij noemen haar Maryam.
 • op 14 augustus (de dag voor Maria-Tenhemelopneming) in Duffel altijd een Kaarskensprocessie uitgaat?
  Op www.nieuwsblad.be vind je foto's van de Kaarskensprocessie van 2013.
 • in de omgeving van Antwerpen op 15 augustus Moederkesdag wordt gevierd?
  Geef jouw mama die dag maar eens een goede knuffel!
 • er in Duffel in de tuin van het klooster een Lourdesgrot is?
  Lourdes is een bedevaarstplaats in Frankrijk. Veel mensen bidden er tot Maria.
Tijdens de coronalockdown in mei 2020 daagde ik mijn leerlingen uit.
De opdracht vind je in de eerste video hieronder.
En het resultaat kan je bekijken in de tweede video.
Leuke links


Weesgegroet

Het Weesgegroet is een gebed dat katholieke gelovigen bidden aan Maria, de moeder van Jezus.


Extra

Eind augustus en begin september 2013 ging in Mechelen de 25-jaarlijkse Hanswijkcavalcade uit.
Op vraag van de leerlingen van het zesde leerjaar in Octopus hierbij wat informatie over de legende van Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijk:
"Volgens een legende kwam een boot met koopwaren op de Dijle aangevaren. Ter hoogte van het gehucht Hanswijk liep de boot vast. Alle pogingen om de boot weer vlot te krijgen, mislukten totdat men het Mariabeeld van boord haalde. Toen pas kon de boot verder varen. Een teken dat Maria hier haar verblijfplaats koos. We schrijven 988.... Toen Mechelen in 1272 geteisterd werd door pest en onlusten, namen de bewoners van Hanswijk toevlucht tot "hun" Lieve-Vrouw en droegen ze al biddend en zingend haar beeld naar de stad. Opgeschrikt door de grote menigte, sloten de burgers de poorten. Maar bij het zingen van de woorden "Monstra te esse Matrem – Toon dat gij onze Moeder zijt" uit het Ave Maris Stella ging de oude Brusselse poort op een miraculeuze wijze open en kon men toch de stad binnentrekken. Toen kort daarop het onheil ophield, werd uit dankbaarheid beloofd om Maria elk jaar in processie door de stad te dragen. En die belofte houden we nu nog altijd...."
Nog meer info op ...