Jezus in discussie

Ook Jezus kwam soms in conflict met andere mensen.
Een heel bekend verhaal is het verhaal waarbij hij naar de tempel gaat.
Hij wordt er heel kwaad op de handelaars die van de tempel een markt hebben gemaakt.

Twee kleurplaten bij dit verhaal:
  
Klik op de prent om deze te vergroten.
 

Salomo’s wijze rechtspraak

In de Bijbel komen verschillende verhalen over conflicten voor.
In de loop van dit thema maken we in de klas kennis met enkele van deze verhalen.
Een ander bekend Bijbelverhaal is het verhaal van koning Salomo (1 K. 3, 16-28).
Bekijk hieronder een knap gemaakte video over dit verhaal.Nog twee tips bij dit verhaal:

Zoveel symbolen in een kerk!

In les 4 van het thema 'Symbolen' maken we kennis met een negental symbolen die je in elke kerk vindt:

  1. het wijwatervat
  2. de kruisweg
  3. de doopvont
  4. het kruis
  5. de paaskaars
  6. het tabernakel
  7. het altaar
  8. beelden van heiligen en van Maria
  9. de biechtstoel

Op www.nabbi.be vind je een mooie kerkkijker waarop je deze en andere symbolen kan bekijken die je in een kerk kan bekijken.

De zeven sacramenten

Les 5 van het thema 'Symbolen' handelt over de zeven sacramenten.
De kerk kent zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de eucharistie, het sacrament van de verzoening, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk. De eerste drie vormen de initiatiesacramenten waardoor iemand opgenomen wordt in de christengemeenschap. Natuurlijk zijn er nog meer momenten waarop Gods liefde ervaarbaar wordt. Maar de sacramenten nemen in dat geheel toch een bijzondere plaats in, omdat wij geloven dat God de mens op dat moment heel nabij komt. 
Op www.nabbi.be worden deze sacramenten heel mooi toegelicht.

Wist je dat ...


Meer weten over de zeven sacramenten?
Een aanrader is het boek 'De zevensprong' van Kolet Janssen en Stijn Claes (Averbode, 2000).

De wind blaast mijn gebed mee

In les 5 van ons thema 'Levensadem' maken we kennis met het boeddhisme.
Boeddhisten schrijven hun gebed op een vlaggetje.
Adem, wind en lucht hebben een belangrijke betekenis in het boeddhisme.
Klik op de afbeelding hieronder voor meer informatie over het boeddhisme!Meer informatie over het boeddhisme vind je op www.schooltv.nl. Wel geen makkelijk filmpje!

Jona

In les 2 van het thema 'Gewetensvol handelen' maken we kennis met de profeet Jona, een boodschapper van God.
Wil je meer van hem weten?
Bekijk de video's bij dit artikel en zing luid mee!

Of ga eens langs op de volgende websites:

Wist je trouwens dat 'De gulden harpoen', album 236 van Suske en Wiske, gebaseerd is op het verhaal van Jona?

Op stap in Jeruzalem

In de les van maandag gaan we met de leerlingen in Sint-Katelijne-Waver op virtuele verkenning in Jeruzalem.
Hieronder alvast een video over deze heilige stad voor drie wereldgodsdiensten.Surf ook eens naar www.avonturiers.net.
Daar vind je een mooie fotoreportage over het land Israël en de symbolische stad Jeruzalem.

Het verhaal van Mozes in een notendop

Met Pesach herdenken de Joden de Bevrijding van hun Volk uit Egypte. Dit komt door het volgende verhaal: het Joodse volk werkte in Egypte als slaven. Ze moesten daar hard werken aan de gebouwen van de farao. Tot overmaat van ramp gaf de farao het bevel, dat alle pasgeboren Joodse jongetjes moesten worden gedood. Om haar kind voor dit lot te behoeden, verborg een vrouw haar baby in het riet aan de oever van de Nijl. De baby werd gevonden door de dochter van de farao die hem adopteerde en Mozes noemde. Hij groeide in het paleis van de farao op.

Pagina's