Elia en de weduwe

Een van de bekendste verhalen over de profeet Elia is het verhaal van Elia en de weduwe.
In dit verhaal ontdekken we dat Elia een man van God is.
Elia doet wat God vraagt. God zorgt voor Elia.
De weduwe ziet dat God voor haar en voor haar zoon zorgt.

 

 
Categorie: 5de Leerjaar - 4) De profeet Elia