I have a dream

Martin Luther King was een Amerikaanse dominee die streed voor de gelijke rechten van zwarten.
Op een geweldloze manier verzette hij zich tegen de rassenscheiding die halfweg de vorige eeuw nog bestond in de VS.
In 1963 hield Martin Luther King een legendarische toespraak die begon met de woorden 'I have a dream'.
In 1964 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.
Vier jaar later werd hij op een balkon in Memphis doodgeschoten.

Meer informatie over deze historische speech vind je op: